Rim, 29. ožujka 2019.

Objava o registraciji birača za izbore za Europski parlament

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 25. ožujka 2019. Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se

u nedjelju 26. svibnja 2019. od 07.00 do 19.00

Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u nadležnom uredu prema mjestu prebivališta. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe

u srijedu 15. svibnja 2019.

Na području Talijanske Republike glasovanje će biti moguće u:

  • VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, VIA LUIGI BODIO 74-76, 00191 RIM
  • GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE, PIAZZALE LUIGI CADORNA 15/1, 20123 MILANO
  • GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE,  PIAZZA GOLDONI 9, 34122 TRST

Za birače s prebivalištem u RH koji će se na dan izbora zateći u inozemstvu provodi se postupak PRETHODNE REGISTRACIJE birača, dok se za birače koji nemaju prebivalište u RH, radi glasovanja u inozemstvu ili RH, provodi postupak AKTIVNE REGISTRACIJE birača.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predviđeni obrasci zahtjeva.

  1. BIRAČI S PREBIVALIŠTEM U RH

Birači s prebivalištem u RH koji žele glasovati u VRH Rim, GK RH Milano ili GK RH Trst trebaju vlastoručno potpisani zahtjev za prethodnu registraciju, uz presliku osobne iskaznice ili drugog valjanog identifikacijskog dokumenta, dostaviti osobno, poštom, e-mailom ili putem faksa u diplomatsko-konzularno predstavništvo u kojem žele glasovati zaključno sa srijedom 15.05.2019.

Birači s prebivalištem u RH mogu u nadležnom uredu prema mjestu prebivališta, u kojem su upisani u registar birača, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnog predstavništva RH na kojem će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

  1. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U RH

Birači bez prebivališta u RH kojima je izdana hrvatska osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan RH ne moraju se aktivno registrirati, već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u RH gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijet će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Birači koji nemaju prebivalište u RH i koji nemaju hrvatsku osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan RH, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u RH moraju se aktivno registrirati.

Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju istječe

u srijedu 15.05.2019.

ADRESE ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU:

  • VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U RIMU, VIA LUIGI BODIO 74-76, 00191 Roma za birače koji žele glasovati u Rimu - email: info.roma@mvep.hr; fax: 06 36 30 32 69; tel: 06 36 30 46 30
  • GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U MILANU, PIAZZALE LUIGI CADORNA 15/1, 20123 MILANO - za birače koji žele glasovati u Milanu - email: milano@mvep.hr; tel: 02 805 1772, 02 805 1130
  • GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U TRSTU,  PIAZZA GOLDONI 9, 34122 TRST – za birače koji žele glasovati u Trstu - email: trieste@mvep.hr; fax: 040 773 959, tel: 040 775 144

e- Građani

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Građani.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom u gore navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

 

Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje:

- za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu

ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE 

 

 - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH

ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU 

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE 

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE